OSP Stoczek Łukowski Ochotnicza Straż Pożarna Stoczek Łukowski


Foto: Drużyna strażacka przed remizą z ostatnim sprzętem konnym (1948 r.).


Pierwsze pisemne doniesienia o straży pożarnej w Stoczku sięgają roku 1911. Jak donoszą kroniki strażackie już w tym czasie na rynku obok sadzawki stała szopa, w której znajdowała się sikawka na wózku i beczka na drewnianych osiach. W 1916 roku po wielkim pożarze miasteczka niemieckie władze powołały Straż Pożarną, której naczelnikiem został wówczas Józef Wnuk a prezesem Bronisław Biernacki, którego później zastąpił Jan Gałecki. W tym okresie do akcji gaśniczej stosowano „żywy łańcuch wodny", a jedynym wyposażeniem jednostki było kilkanaście drewnianych wiader i kilka bosaków. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, gdy naczelnikiem został Franciszek Lewandowski a prezesem Jan Luty zaczęto myśleć o zakupie ręcznej sikawki. Od 1923 roku gdy naczelnikiem został Zygmunt Padamczyk Straż bardzo zaangażowała się w życie kulturalne Stoczka. Organizowano zabawy, wieczorki taneczne i teatr amatorski, a dochody z tych działań przeznaczano na cele społeczne i kulturalne – np. na wsparcie biblioteki publicznej czy też na orkiestrę parafialno – strażacką utworzoną w 1929 roku z inicjatywy księdza Filipowicza a dyrygowana przez miejscowego organistę Stanisława Dubińskiego. W 1935 roku przystąpiono do budowy Domu Społecznego, w którym znalazły się pomieszczenia na garaże, klub strażaka i sala widowiskowa. We wrześniu 1939 budynek ten spłonął wraz z ratuszem i całym centrum miasta podpalonym przez wkraczające oddziały niemieckie. W czasie II wojny światowej Straż nie zaprzestała swojej działalności niosąc pomoc potrzebującym i prowadząc ćwiczenia na wysokim poziomie (np. w zakresie łączności wzrokowo – ruchowej). Po wyzwoleniu w 1945 roku na krótko naczelnikiem Straży został Zygmunt Luty a od 1946 roku Henryk Nowosielski. Dzięki jego staraniom Straż oprócz konnego wozu bojowego nazywanego pieszczotliwie „Janem" wyposażonego w ręczną pompę Polonia szybko wzbogacała się w kolejne pojazdy: zaadoptowanego na potrzeby Straży Chevroleta, GMC odbudowanego z 4 wyeksploatowanych pojazdów komunikacji miejskiej, naprawiony przez druha Nowosielskiego samochód Dodge zakupiony przez magistrat oraz poniemiecki pojazd Horch. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych jednostka rozrastała się pod względem liczebności członków i jakości sprzętu oraz mocno angażowała się w życie kulturalne Stoczka. W 1960 r. powstały drużyny młodzieżowe, od 1962 roku rozpoczął działalność amatorski Zespół Teatralny. W 1965 roku jednostka liczyła 40 członków i dysponowała dwoma wozami bojowymi, prezesem został wówczas Henryk Błaszczyk. W 1966 Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku Łukowskim świętowała jubileusz 50-lecia działalności, przy tej okazji w ścianę strażnicy wmurowano pamiątkową tablicę. W 1968 roku wielkie pożary miasteczka spowodowane umyślnymi podpaleniami wpłynęły na rozwój jednostki do 60 czynnych członków i 215 wspierających. W 1972 roku staraniem prezesa Błaszczyka przy Straży utworzono Orkiestrę Dętą będącą kontynuatorką tradycji przedwojennej orkiestry strażacko – parafialnej. Pierwszym kapelmistrzem został nauczyciel szkoły muzycznej Antoni Próchniewicz, a jej najstarszy człon stanowili muzycy z przedwojennego zespołu. W 1975 roku Orkiestra Dęta OSP w Stoczku Łukowskim zajęła I miejsce na III Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Koszalinie, zdobywała także nagrody i wyróżnienia na innych przeglądach. Od 1979 roku kapelmistrzem został Stanisław Stosio, który prowadził orkiestrę do 1999 roku, kiedy to prowadzenie zespołu przejął Ryszard Wojnarowski wspierany przez Tadeusza Bochmana. W latach 2012-2015 orkiestrą kierował pochodzący ze Stoczka wojskowy kapelmistrz Dariusz Tomasik, w tym czasie jego staraniem znacząco zwiększył się jej stan liczebny, instrumentarium a także repertuar. Od 2016 roku orkiestrę prowadzi kapelmistrz kpt. Dariusz Kaczmarski.

W latach osiemdziesiątych nasza jednostka była jedną z prężniej działających Straży, zajmującą czołowe miejsca na zawodach sportowo-pożarniczych różnych szczebli. W 1995 roku OSP Stoczek Łukowski została wprowadzona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, w którym działa do chwili obecnej. W 2006 roku jednostka hucznie obchodziła jubileusz 90-lecia swojego istnienia, w którym uczestniczyły jednostki strażackie z całego powiatu, a w pokazach zorganizowanych dzięki zaangażowaniu strażaków wzięli udział przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego.
W roku jubileuszu swojego istnienia Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku Łukowskim dysponuje 3 wozami bojowymi: Ford Transit SLRT, Volvo GBA 2,6/20 i Jelcz GCBA 6/32; najwyższej klasy sprzętem ratownictwa technicznego marki Lucas i Holmatro, sprzętem ratownictwa wodnego, systematycznie remontowaną siedzibą a przede wszystkim doskonale wyszkoloną i zaangażowaną drużyną ratowniczą.
100-letnia historia naszej jednostki jest dowodem na to, że jej największym bogactwem byli i nadal są zaangażowani w działalność ratowniczą i społeczną ludzie, których kolejne pokolenia przyczyniały się do współtworzenia etosu stoczkowskiego strażaka – ochotnika.

 

Najcześciej czytane na naszej stronie