OSP Stoczek Łukowski Ochotnicza Straż Pożarna Stoczek Łukowski

NABÓR DO OSP

Zdjęcie: 90-lecie OSP

Chcesz być jednym z nas???? Wystarczy spełniać poniższe warunki i zgłosić sie do nas. Spotykamy sie w soboty o 10;00 w naszej jednostce.
Zapraszamy równiez młodzież, która ukończyła 12 lat oraz uzyskała zgodę opiekunów prawnych.

Człowiek zdrowy w wieku od 18 - 65 lat może zostać członkiem czynnym jednostki ochotniczej straży pożarnej. Aby strażak mógł brać udział w tych działaniach ratowniczo-gaśniczych musi jeszcze zostać przebadany przez lekarza medycyny pracy i odbyć szkolenie pożarnicze. Strażacy czynni podlegają ubezpieczeniu od następstw skutków nieszczęśliwych wypadków.

Członkiem czynnym (z ograniczeniami) mogą zostać członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej w wieku 16-18 lat ale dopiero po uzyskaniu stosownej zgody opiekuna prawnego.

Procedura przyjęcia w szeregi OSP:

1. Kandydat musi zdecydować się, do której jednostki chce należeć.

2. Wypełnić deklarację wstąpienia do OSP.

3. Przyjęcie deklaracji (przez prezesa, naczelnika, bądź innego członka zarządu OSP) rozpoczyna okres kandydacki.

4. W okresie kandydackim osoba taka zapoznaje się ze specyfiką jednostki, wyposażeniem, obsługą podstawowego sprzętu pożarniczego i jego konserwacją, a także wykonuje prace użyteczne dla stowarzyszenia, jakim jest OSP, która ma charakter organizacji "non profit", więc nie należy tutaj liczyć na zapłatę za swoją pracę.

Muszą zatem wystarczyć:
- uścisk dłoni prezesa,
- pochwała wzrokowa,
- wdzięczność kolegów, itp.

Zostając strażakiem czynnym nabywa się wiele uprawnień. Nagród dla strażaka jest także bez liku:

- godność noszenia munduru,
- zazdrosne spojrzenia kolegów - kiedy paraduje się w mundurze,
- zalotne spojrzenia dziewcząt (a jeśli nosi się spódnicę, to całe grono wielbicieli),
- dźwięk syreny (sms z informacją o alarmie) wyrywający od kolacji, albo z wanny,
- nieprzespane noce,
- przemoczone ubrania,
- itd, itp, .........

Dla strażaków przewidziane są także liczne wyróżnienia, medale, spotkania okolicznościowe, bale strażackie, pielgrzymki i wycieczki - to wszystko jednak zależy od poziomu organizacyjnego danej OSP.

5. Kandydaturę na strażaka - członka czynnego OSP opiniuje dwóch członków zarządu, a wniosek do Zarządu OSP akceptuje się na jego posiedzeniu roboczym - oczywiście po uznaniu okresu kandydackiego (zazwyczaj ok. 1 roku). Z okresu kandydackiego zwyczajowo zwalnia się osoby aktywne w MDP (młodzieżowych drużynach pożarniczych) oraz osoby budzące powszechny szacunek i zaufanie wśród wszystkich, bądź zdecydowanej większości członków OSP.

6. Kolejnym krokiem naboru jest złożenie ślubowania, które przyjmuje Zarząd, walne zgromadzenie członków, bądź uczestnicy uroczystości strażackich.

7. Po ślubowaniu pozostaje tylko założyć mundur i rozpocząć szkolenie pożarnicze.